Zmniejszenie ilości odpadów w produkcji i nie tylko

Zmniejszenie ilości odpadów w produkcji

Odpady powstające w procesach produkcyjnych mogą mieć istotny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Zmniejszenie ilości odpadów z produkcji bez negatywnego wpływu na efektywność samego procesu jest wyzwaniem, któremu trzeba koniecznie sprostać. Niektóre z częstych problemów to chociażby nadmierne zużycie energii lub surowców. Występują również starty w procesie produkcyjnym czy też odrzucenie produktu na etapie kontroli. Zdarzają się również awarie podczas korzystania z produktu końcowego. W celu określenia gdzie powstają odpady, konieczne jest zrozumienie tego procesu.

Rozmawiaj, z kierownikiem produkcji, który powinien dostarczyć wielu cennych informacji na temat procesu i jego efektywności, ale również z innymi pracownikami. Staraj się poznać ich opinie na temat tego gdzie występują odpady i co możesz zrobić, aby je ograniczyć. Takie podejście pozwala określić najważniejsze obszary, na których należy się skupić. Później możesz przeprowadzić szczegółową analizę.

Co możesz zrobić, aby poprawić wydajność procesów produkcyjnych i ograniczyć odpady?

  • Ponowne wykorzystanie wody – w przypadku firm produkcyjnych i technologicznych jest to bardzo ważna kwestia. Woda stosowana jest w wielu procesach jako płyn chłodzący czy też płuczący, jako rozpuszczalnik. ponowne jej wykorzystanie – uzdatnianie i wykorzystanie w procesach produkcyjnych  pozwala zaoszczędzić zasoby i prowadzić zrównoważoną gospodarkę surowcową
  • Regularne kontrole sprzętu i wprowadzonych ustawień
  • ograniczenie zbędnych przestojów na linii produkcyjnej
  • modernizacja lub wymiana przestarzałego sprzętu
  • minimalizowanie wycieków przy wykorzystaniu systemów zamkniętych

Stałe monitorowanie procesów produkcyjnych i konserwacja to środki zapobiegawcze, które mogą pomóc nam uniknąć marnowania zasobów, zanim do tego dojdzie.

Jak zmniejszyć zużycie surowców?

W przypadku firm produkcyjnych bardziej efektywne wykorzystanie surowców może przynieść znaczne oszczędności i korzyści dla środowiska. Poddaj analizie wszystkie aspekty procesu produkcyjnego, w tym transport i magazynowanie. Dokładaj wszelkich starań, aby unikać zbyt dużych zamówień. Sprawdź jak przechowujesz surowce. Nawet nieumiejętne opróżnianie worków czy pojemników może prowadzić do znacznych ilości odpadów. Przyjrzyj się wyrzucanym przez firmę odpadom. Czy którekolwiek mogą być powtórnie przetworzone i wprowadzone do procesu produkcyjnego? A może mogą posłużyć do innego celu? Inną kwestią jest sam produkt. Czy może przybrać formę bardziej przyjazną dla środowiska?

Kwestie takie jak wykorzystanie surowców, generowanie odpadów, zużycie energii i emisje do atmosfery powinny być uwzględniane na każdym etapie cyklu życia produktu.

Może Cię również zainteresować:

Jak ograniczać ilość odpadów w firmie