Zamówienia publiczne

Zapewniam wszechstronną pomoc przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych łącznie z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą  i sądami powszechnymi. Posiadam w szczególności doświadczenie w prowadzeniu postępowań na budowę budynków użyteczności publicznego ( modernizacja budynku ZUS)  budowa  dróg) usługi  i dostawy w ramach projektów unijnych „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.1, Kultura w zasięgu 2.0., Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej -etap I” ( modernizacja Systemu Informacji Publicznej, wdrożenie regionalnego repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej RREDM) i wiele innych.

Pomagam Wykonawcom chcącym pozyskać przeróżne zamówienia  od branży informatycznej , budowlanej po branżę  leśną, szkoleniową  i kosmiczną  ( przetargi organizowane przez Polską Agencję Kosmiczną).

Zapewniam też pomoc po udzielenia zamówienia w przedmiocie naliczonych kar umownych, zmiany wysokości wynagrodzenia z powody nadzwyczajnych okoliczności, wykonanych robót dodatkowych, waloryzacji, zmiany terminu wykonania umowy itd.

Pomoc profesjonalisty orientującego się w gąszczu przepisów prawa zamówień publicznych jest konieczna, jeśli chcesz uniknąć dyscypliny zamówień publicznych, spełnić wszystkie warunki  i kryteria udziału w postępowaniu i zrealizować umowę z zyskiem.

Co mnie wyróżnia- zaangażowanie i oddanie w prowadzonych sprawach, szukanie kreatywnych rozwiązań , elastyczność co do formy świadczonej pomocy prawnej, dyspozycyjność.

Zapraszam do wspólnego działania
www.kancelariapodraska.pl