Social learning i jego skuteczność

W ostatnich czasach w związku z epidemią Covid-19 praca zdalna stała się normą w wielu firmach. Pojawiły się nowe wyzwania. Jak utrzymać zaangażowanie pracowników i ich motywację do działania? A co z kulturą firmy? Oferowanie możliwości szkoleniowych również w zakresie przekwalifikowania czy  podnoszenie kwalifikacji pracowników jest niezwykle pomocne w utrzymywaniu pozytywnej motywacji. Jest jednak pewne ryzyko, że pracownik podejmujący próby samodzielnej nauki w domu poczuje się znudzony i odizolowany. Social learning może okazać się strzałem w dziesiątkę i w tej sytuacji.

Co to jest social learning?

Social learning to sposób uczenia się wspierany przez wielu naukowców. Teoria społecznego uczenia się została opracowana przez Alberta Bandurę i jego doktoranta Richarda Waltersa w latach 50-tch XX wieku. W uproszczeniu idea jest taka, że ludzie uczą się lepiej, kiedy uczą się razem. Proces uczenia się jest łatwiejszy, gdy ludzie są w grupach co najmniej dwuosobowych. Bandura i Walters odkryli, że dzięki wymianie wiedzy i poglądów oraz wzajemnemu doradztwu ludzie mogą uczyć się szybciej i skuteczniej. Poza tym, przyswojona w ten sposób wiedza zostaje na dłużej zapamiętana.

Kolejny ważny aspekt uczenia się społecznego to zaangażowanie – uczniowie nie są biernymi odbiorcami. Aby ludzie mogli efektywniej się uczyć ich percepcja, środowisko i zachowanie muszą wzajemnie na siebie wpływać.

Społeczne uczenie się a zdalna nauka

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych i nauki online teoria o której mowa ponownie zyskała na znaczeniu.  Chociaż nauczanie online cechuje się dużą wydajnością i jest opłacalne oznacza to, że  użytkownicy angażują się samodzielnie w proces uczenia się. Czy aby na pewno? Ostatnie miesiące dowiodły, ze kanały mediów społecznościowych dowiodły, że ludzie potrafią nawiązywać kontakty i interakcje online. A w środowisku ciągłych blokad i ograniczeń spowodowanych koronawirusem te interakcje jeszcze zyskują na znaczeniu z uwagi na zdrowie psychiczne pracowników.

Jak pogodzić teorię social learning z nauczaniem zdalnym? Należy włączyć kilka elementów społecznościowych do procesu e-learningu. O korzyściach płynących z social learning napiszemy więcej w kolejnym wpisie.