Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna jest realizowana w przypadku, gdy u pacjenta występują schorzenia neurologiczne. Sprawny układ nerwowy jest niezbędny dla zachowania zdrowia. Coraz więcej osób zmaga się z chorobami neurologicznymi, które nie tylko zaburzają ich funkcjonowanie, ale również prowadzą do zależności od innych osób.

Kiedy stosowana jest rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna jest stosowana, gdy dochodzi do porażenia ośrodkowego układu neurologicznego. Przeznaczona jest dla pacjentów z deficytami neurologicznymi. Z rehabilitacji neurologicznej korzystają pacjenci po przebytym udarze mózgu i innych uszkodzeniach mózgu, osoby z chorobą Parkinsona. Rehabilitowani są również pacjenci z porażeniem mózgowymi i stwardnieniem rozsianym. Wskazaniem do rozpoczęcia rehabilitacji neurologicznej są także dystrofie mięśniowe, porażenie nerwu twarzowego czy też przebyte operacje kręgosłupa.

Na czym polega rehabilitacja?

Warto podkreślić, że rehabilitacja neurologiczna ma przede wszystkim na celu poprawę jakości życia pacjentów oraz ich rodzin, jak również przywrócenie sprawności narządu ruchu, mowy czy też funkcji poznawczych.

Praca nad powrotem do samodzielnego funkcjonowania odbywa się często przy współpracy  zespołu specjalistów, w tym fizjoterapeutów, psychologów, neuropsychologów, neurologopedów czy też terapeutów zajęciowych. Gdy pacjent zmaga się z chorobą postępującą, rehabilitacja ma za zadanie spowolnić przebieg choroby i umożliwić utrzymanie sprawności i samodzielności przez możliwie najdłuższy czas.

Dzięki działaniom rehabilitacyjnym pacjent może nauczyć się radzenia sobie w życiu codziennym. Nie bez znaczenia jest fakt,  że podniesienie komfortu życia i większa samodzielność wpływają korzystnie na samopoczucie pacjenta i jego relacje z najbliższymi.

Pacjent wykonuje ćwiczenia mające na celu uzyskanie poprawy koordynacji ruchowej i wzmocnienie mięśni. Stosowana jest terapia fizykalna oraz reedukacja chodu. Pacjenci uczą się pionizacji, wstawania, siadania na łóżku, ubierania się, korzystania z toalety. Wiele zależy oczywiście od konkretnej jednostki chorobowej i stanu pacjenta. W ramach realizowanych działań rehabilitacyjnych wykonywane są ćwiczenia stymulujące te funkcje mózgu, które uległy pogorszeniu na skutek choroby.

Rehabilitacja neurologiczna, ale również rehabilitacja po endoprotezie kolana, rehabilitacja po endoprotezie biodra czy też rehabilitacja seniorów mogą być realizowane również w ramach rehabilitacji domowej.

Artykuł sponsorowany