Czym różni się praca tłumacza przysięgłego od tłumacza zwykłego?

W świecie tłumaczeń istnieją dwie istotne role: tłumacz zwykły i tłumacz przysięgły. Choć oba zajmują się przekładem treści z jednego języka na drugi, ich zakres odpowiedzialności oraz ważność ich pracy różnią się znacząco.

W przypadku tłumaczeń zwykłych tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z tłumaczenia, a przetłumaczony tekst nie ma mocy prawnej. Tłumaczem zwykłym może zostać każda osoba, o ile oczywiście zna dobrze język, z którego (i na który) tłumaczy.

Z tłumaczem przysięgłym sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tłumacz przysięgły poświadcza wierność przekładu swoją imienną pieczęcią i ponosi za niego odpowiedzialność cywilną i zawodową. Chociaż może on oczywiście z powodzeniem tłumaczyć zwykłe teksty, zazwyczaj jego praca skupia się na tłumaczeniu różnego dokumentów, które wymagają uwierzytelnienia. Mogą to być np. odpisy aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu, świadectwa pracy, dyplomy i świadectwa ukończenia szkół, testamenty itp. Jeśli więc potrzebujesz tłumaczenia tego rodzaju dokumentów, musisz bezwzględnie skorzystać z usług tłumacza przysięgłego takiego jak np. Tłumacz przysięgły języka włoskiego Warszawa.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

O ile zwykłym tłumaczem może być praktycznie każdy, droga do tłumacza przysięgłego nie jest już tak łatwa. Wszystkie wymogi reguluje tu „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku. Niestety nie da się pokonać tej ścieżki kariery na skróty. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać formalny egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, obejmujący część pisemną i ustną. Dopiero dobry wynik egzaminu oraz złożenie oficjalnego ślubowania dają prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jaki zakres odpowiedzialności ma tłumacz przysięgły?

Każdy tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową oraz karną za wierność i poprawność przekładu. Zgodnie z art. 14.1. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: „tłumacz przysięgły jest obowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa”.

Podobnie rzecz ujmuje również kodeks zawodowy tłumacza: „Tłumacz przysięgły ponosi osobistą odpowiedzialność za wierność tłumaczenia, to znaczy za zachowanie zgodności tłumaczenia z treścią dokumentu źródłowego z zachowaniem zasad tłumaczenia specjalistycznego”.

Wspomniana wyżej „wierność tłumaczenia”, oznacza, że tłumacz przysięgły ma pełnić swoje obowiązki z pełną bezstronnością, nie wyrażając własnych poglądów ani nie uwzględniając nieuzasadnionych sugestii zleceniodawców lub zamawiających w procesie tłumaczenia. Rola tłumacza przysięgłego polega na zapewnieniu wiernego przekazu treści, a nie reprezentowaniu stanowiska ani interesu zleceniodawcy.

Naruszenie obowiązków tłumacza przysięgłego może prowadzić do konsekwencji zarówno w sferze zawodowej, jak i karnej.

Jeśli chcemy upewnić się czy dana osoba rzeczywiście jest uprawniona do wykonywania zawodu i jest np. licencjonowanym tłumaczem przysięgłym języka włoskiego możemy sprawdzić jej dane osobowe na liście uprawnionych tłumaczy przysięgłych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.